Venerns Seglationsstyrelse

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Venerns Seglationsstyrelse, från år 1899 benämning på vad som tidigare hetat ”Fonden för Seglationens Förbättrande å Sjön Wenern”.

Hade för Vänern i stort samma uppgift som vad Lotsverket hade för resten av landets kuster.

Fl 6s.jpg

SweFlag.jpg VSS logo .jpg Symbol Person.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol lysboj.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg


VSS logo1.jpg
Svensk utprickning (fram till 1965)
SkoghallSkoghallRisnäsuddeRisnäsuddeÅsnegrundetÅsnegrundetStavikStavikGunnarsholmenGunnarsholmenStånguddenStånguddenMegrundetMegrundetNavenNavenPålgrundenPålgrundenHjortens uddeHjortens uddeGälleuddeGälleuddeNormansgrundetNormansgrundetGöta älvTrollhätte kanalHammarö SkageHammarö SkageSöökojanSöökojanStranduddenStranduddenLakholmenLakholmenHarnäsuddeHarnäsuddeSjötorpSjötorpBorhallsuddeBorhallsuddeSmörhättanSmörhättanDjuröDjuröGöta kanalVanäsVanäsFjukFjukLidköpingLidköpingMariestadMariestadVänerVätterKomposit.jpg
Bildinformation

Bildandet

1799 den 14 mars bildades "Venerns Seglationsstyrelse" i Kristinehamn på initiativ av Petter Johan Warberg.

Den primära orsaken var invigningen år 1800 av Trollhätte kanal genom vilken Vänern blev farbar till och från Västerhavet.

1799-1812 var Baltzar von Platen ordförande för Seglationsstyrelsen.

Stadgar

1813 tillkom den första stadgan genom ett kungligt brev och gällde i stort ända fram till 1957 då en mer omfattande omarbetning skedde.

Stadgarna för verksamheten säger bl.a. att styrelsen skall

  • tillse att för den allmänna sjöfarten på Vänern erforderliga säkerhetsanordningar inrättas dvs utprickning sommar- såväl som vintertid, fyrar, fyrskepp mm,
  • vaka över att dessa behörigen vidmakthålls och betjänas,
  • ombesörja lotsningstjänsten, samt
  • uppbära avgift, förvalta och disponera denna till för därmed avsedda ändamål.

Fondens verkställande organ kallades ”Directionen för Seglationens Förbättrande å Sjön Wenern”. Senare fick den benämningen ”Styrelsen för Sjöfartens Betryggande å Wenern”.

1899 ändrades fondens namn till "Venerns seglationsstyrelse" och dess verkställande organ fick benämningen "Styrlesen för Sjöfartens Betryggande å Wenern".

Verksamhet och intäkter

1802-1804 uppfördes Vänerns första fyr Skoghall.

1814 fick Seglationsstyrelsen sin förste lotsbefälhavare.

1831 förolyckades lotsbefälhavare J U Stenberg med besättning när tjänstefartyget gick under mellan Lidköping och Läckö.

1833 beslöt "Styrelsen för Sjöfartens förbättrande å Sjön Wenern" att (distans-) lotsar skulle anställas, två med stationering vid Vänersborg, två vid Sjötorp, och två på Lurö. Dessa skulle lotsa längre distanser. Det var dock svårt att få kvalificerat folk för den lön och övriga villkor som erbjöds.

1917 hade Seglationsstyrelsen 4 stycken lotsar och 99 personer för att sköta fyrar och utprickning.

1997 hade Seglationsstyrelsen 9 stycken lotsar och 7 personer för att sköta fyrar och utprickning.

2001 var rörelseintäkterna för Seglationsstyrelsen 15,7 MSEK varav lotsintäkter 4,6 MSEK. Se riksdaler.

Överföring

2003 tog Sjöfartsverket över ansvaret för lotsverksamheten på Vänern efter en utredning av politikern Jörgen Andersson.

2004 den 1 juli tog Sjöfartsverket över ansvaret även för utprickningen och fyrarna.


Jfr Sjöfartsverket, Trollhätte kanal, Petter Johan Warberg, Baltzar von Platen, Skoghall, Naven, utprickning, Vänern, vänerlots, personal