Hjortens udde

Position N 58 38, O 12 40

Tidigaste fyr 1852 Nuvarande fyr 1852 Automatiserad 1954 Avbemannad 1982

Foto (0)

Fyren är ritad av Nils Gustaf von Heidenstam och det är den enda fyren i Vänern som byggts och drivits av Kungl. Lotsverket. Fyren tändes i september 1852. Bostadshuset från 1852 byggdes till 1872 för att inrymma två lägenheter.

Tjänstgöring (6)

Tjänst Tjänstgöringstid Namn Född Död
Fyrmästare 1852-06-21 - 1866-07-04 Söderqvist, Johan Philibert 1827 1866
Fyrmästare 1866-10-26 - 1871-08-09 von Sydow, Knut Wilhelm 1834 1907
Fyrmästare 1871-08-10 - 1900-08-10 Börjesson, Johannes 1835 1914
Fyrvaktare 1852-06-21 - 1874-03-16 Svensson, Sven Fredrik 1832
Fyrvaktare 1874-04-07 - 1912 Dannberg, Anton 1850 1933
Fyrvaktare 1874-04-07 - Svensson, Sven 1850
Copyright © 2010 Svenska Fyrsällskapet