Brämön

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Brämön, svensk f.d. bemannad fyrplats i Bottenhavet. Bemannad 1859-1972

Sundsvallsleden. I havsbandet SO om Sundsvall. Dagerfyring 1/11 - 31/3 (enligt Svensk Fyrlista 1968)
Sundsvall karta ritad.jpg
Oc(2) 20s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Brämön. Foto JS
Brämön nya fyren. Foto Esbjörn Hillberg
Brämön lins med lampväxlare. Foto Esbjörn Hillberg
Brämön fyr med signalställning och maskinhus. Foto Lotsverket
Brämön gamla fyr 1892. Foto Lotsverket
Brämön fyr, nu elektrifierad. Foto NN
Brämön fyr med signalställning och maskinhus. Foto Lotsverket
Brämön fyr med signställning och maskinhus 1927. Foto Lotsverket
Brämön boningshus 1926. Foto Lotsverket
Brämön boningshus
Brämön maskinrum med Holger Holmgren. Arkiv Fritz Montelius
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
153600 C 6030 N 62 13, O 17 44 Oc(2) 20s 18 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1859 1948 1972 1972 16,3 31,2


Fyren tändes

1859 anlades fyrplatsen. Fyrtornet av tegel var runt och 15 meter högt. Ritat av C Sandell. Den byggdes med gult, eldfast tegel från Höganäs.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Linsfyr med fast sken. Lat. N. 62° 13’,1. Long. O. 17° 45’,5.

 • Fyrapparaten: 2:dra ordningens lins-, stillastående.
 • Fyrljusens höjd över vattenytan: 101 fot (30,3 m).
 • Fyrtornen: av sten, ljusgult.
 • Lysvidd: 14 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 50 fot (15 m).
 • Lysfält: från NV, över N, O och S till SV t V.
 • Tornets höjd från grund: 51 fot (15,3 m).

Fyren är uppförd på den utanför inloppet till Sundsvall liggande Brämöns nordöstra ände. Det ljusgula fyrtornet, jämte väster därom på ett avstånd av omkring 260 fot (78 m) belägna rödfärgade bonings- m fl hus, utgör om dagen goda sjömärken. Lotsar uppassa på platsen, och tillkännager hissad signalkula, att lots finnes att tillgå.”

1887 utbyttes rovoljelampan mot en fotogenlampa med pumpverk och 4 vekar.

1890 erhöll fyrplatsen en mistlur driven för hand.

Telefon

1897 blev Brämön internationell signalstation. En telefonkabel drogs till ön och en telefonväxel installerades i fyrmästarens expeditionsrum.

1905 installerades en maskindriven mistsirén med tryckluft.

Lux-ljus

1909 utbyttes fotogenlampan med veke mot ett Lux-ljus med tre glödnät. Ljusstyrkan ökade från 5 000 till 15000 Hefnerljus.

1925 installerades en von Otters klippapparat med urverk och lod, lodvikt 50 kg.

1927 utbyttes mistsirénen mot en tyfon driven av tryckluft.

Elektriskt ljus

1937 elektrifierades fyren.

 • Strömmen togs från ett eget elverk som drevs med två Bolinder råoljemotorer.
 • Tyfonen utbyttes mot en Nautofon, som monterades på ett 20 meters fackverkstorn på Revudden NO om fyren.
 • Cirkulär radiofyr installerades.

1944 monterades och anslöts en vindgenerator.

1946 utbyttes von Otters klippapparat mot en elklipp.

Ny fyr

1948 byggdes i betong ett nytt 16,3 m högt torn, 10 m syd om det gamla. Det gamla i tegel revs.

 • Lanternin och fyrapparat flyttades över till den nya och försågs med glödlampa 1000 W och elklipp, matad via kraftkabel som dragits till ön.

1951 försågs fyrplatsen med en radar. Den hade tidigare suttit på ett fartyg och skänktes nu av Sjöräddningssällskapet. Enligt Svensk Sjöfartstidning nr 49 1951: "Bremö fyr är den första i Sverige som får radar, och man väntar att den skall bli till stor nytta både för lotstjänsten och för sjöräddningen. Anläggningen kommer längre fram att kompletteras med radiotelefon."

1968 Tornet målat vitt med svart bälte.

 • Optisk karaktär: Int(2) WRG 20 s 16 M. Ljusstyrka: W 50 000 cd, R 14 000 cd, G 7 000 cd.
 • Akustisk karaktär: Nautofon 1 ljud var 20 s (6 + 14) placerad på udden NO om fyren.
 • Cirkulär radiofyr: RC 162. Räckvidd: 50 M. ID-signal: BM. Frekvens: 308,0 kHz. Ingick i kedjan Skags udde, Hemsö, Mäntyluoto (finsk), Brämön, Kylmäpihlaja (Raumo) (finsk).

Avbemanning och personal

1972 automatiserades fyren.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Brämön

Och sedan

1986 stängdes mistsignaleringen.

1992 stängde Sjöfartsverket 25 av sina 38 radiofyrar, dvs 13 stycken behölls i drift. Sändningarna med radiofyr på Brämön stängdes.

2000 var tornet 16,3 m högt, målat vitt med svart bälte.

Nuvarande optik: originallinsen används fortfarande, försedd med 2x1000W 120V glödlampa (reserv 2x20W 10,3V), elklipp, fotocell. Landkabel, batterier

Nuvarande karaktär: Oc(2) WRG 20 s 18 M. Lyshöjd: 31,2 m.

Länkar

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, sem.-vik. hela semestertiden
Klass Fyrplats klass: I. Enslighetsklass: II. Dyrortsgrupp: D.
Fyrinrättningen Elektrisk fyr, lins 2:a ordningen. Radiofyr. Nautofon, 2 st. 50 hkr. Bolinder-motorer. Gult, 15 m. högt fyrtorn av tegel försett med svart bälte och sammanbyggt med maskinhuset. Fyren anlagd år 1859.
Läge och natur Skogbevuxen c:a 5 km. lång och 3 km. bred ö i havsbandet SO Sundsvall. Mindre planteringsland
Bostäder Fm 4 rum och kök, Fv 2 rum och kök, Fb 2 rum och kök. El. ljus, för övrigt inga bekvämligheter.
Hamn Mindre cementbrygga och slip. Hamnen mycket liten och oskyddad för nordliga vindar.
Kommunikationer Personalens båtar. Höst- och vintertid vanligen 1 resa i veckan, sommartid oftare, till Löruddens fiskeläge. Väg dit: 2,5 dist.-min. öppen sjö. Bussförbindelse Lörudden-Sundsvall, c:a 35 km.
Postanstalt Sundsvall. Väg dit: 2,5 dist.-min. öppen sjö och c:a 35 km. bussresa. Posten kan lämnas och hämtas vid Löruddens fiskeläge, emedan postväska sändes med bussen till Sundsvall, sommartid dagligen, höst och vinter 3 ggr. i veckan.
Handelsbod Löruddens fiskeläge.
Skola B-skola Björkön, A-skola Njurunda, realskola i Sundsvall. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Ersättning för personalens båtar 50 kr. per år.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Alla bostadshus med tillhörande mark är friköpta. Inga övernattningsplatser.
Ägare SjöV äger fyr och maskinhus
Kontaktperson Kurt och Kerstin Brage på Brämön 060-39552, Caj Brage 0703-392270. Även Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Bilväg Sundsvall - Lörudden c:a 30 km. Kör väg E4 söderut från Sundsvall, tag av vid Njurundabommen och kör mot Lörudden på Björkön. Fyrplatsen ligger på utsidan av Brämön c:a 2,5 nm med båt från Lörudden.
Övrigt Fyren konstruerades av Heidenstam och utrustades från början med linsapparat och moderatörlampa för rovolja. År 1888 utbyttes moderatörlampan mot en fyrvekig (diameter yttre veken 9 cm) Denechaux fotogenlampa med pumpverk (förbrukning 75 cl/tim). År 1909 ersattes denna av ett trelågigt luxljus, vilket medförde att ljusstyrkan ökade från 5.000 till 15.000 Hefnerljus. Fyren elektrifierades 1937 (1000W 110V lampa). År 1925 installerades en klippapparat som drevs av ett uppdragbart urverk med lod (vikt 50 kg). Apparaten nedmonterades 1946 och ersattes av en elektrisk klippapparat.

Den äldsta fyren från 1859 var byggd av gult tegel och användes till 1948 då en ny cylindrisk betongfyr uppfördes ca 10 meter syd om den gamla. Den gamla fyren revs och lanternin och lins överflyttades till den nya.

Det fanns även en lotsstation och en lotsbarnskola på Brämön. Ett mycket gammalt fiskekapell samt ett intressant lokalt museum kan besökas i den lilla ”fiskebyn” vars namn är Norrhamn.

Skydd enligt lag ej

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Sundsvallsleden

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Bottenhavet, svenskt fyrväsende, fyroptik, tegelfyr, betongfyr, fotogen, Lux-ljus, von Otter, mistsignal, tyfon, Nautofon, radiofyr, radar, vindgenerator, lots