Brofjorden

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Brofjorden, svensk fjord och farled strax norr om Lysekil i Bohuslän, Skagerack. Leden markeras med lysbojar, ledfyrar, ensfyrar och två obemannade kassunfyrar

I fjorden ligger ett raffinaderi och Sveriges näst största hamn vad gäller ton gods. Endast den i Göteborg är större (år 2005). Brofjorden anlöps av en fullastad aframax-tanker på cirka 100 000 dödviktston var tredje dag året om. En stor del av raffinaderiets produkter går på export vilket innebär dagliga anlöp ett en mängd produkttankers. Fyrarna anses så betydelsefulla att fartyg över 200 000 dödviktston bara tas in om enslinjefyrarna är synliga vid passage av lysbojen Brofjordens angöring
Hållö karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Symbol racon.jpg Symbol lysboj.jpg Livet.jpg

Laddar karta ...


Kassunfyrarna Brandskärsflak och Dynabrott i Brofjorden. Arkiv www.seniorseglaren.se
Natten till den 12 januari 2015 knäcktes den 8 meter höga fyren Tån och kastades 30 meter bort av stormen Egon. Fotograf Göran Winge

Bakgrund

Få leder i världen har diskuterats, utretts och planerats så mycket som denna som lades ut i samband med bygget av raffinaderiet Scanraff (nuvarande Preemraff).

1968-1969 gjordes kompletterande sjömätningar och specialsjökortet D 933 togs fram.

  • SMHI utförde mätningar av strömförhållanden.
  • Simuleringar utfördes vid Statens Skeppsprovningsanstalt. De följdes upp med praktiska prov med olika fartyg i storlek upp till 200 000 ton.
  • Marinen minsvepte ett 65 km2 stort område, det största arbetet av detta slag i landet.

1974 färdigställdes inne i fjorden råolje- och produkthamnar för det nyetablerade raffinaderiet Scanraff.

Nya fyrar

1974 byggdes och tändes ett antal nya fyrar för markering av farleden: Dynabrott, Brandskärsflak, Tån, Kåvra, Tinnholmen, Stretudden Nedre och Övre, Lindholmen mellersta, östra och västra samt Fiskebäcksvik.

Lysbojen Brofjordens angöring är en utgångspunkt för inseglingen

Insegling

Inseglingen till Brofjorden från Västerhavet är kort och rak med ett minsta djup av 30 m.

Lots

Lotsplatsen flyttades från Lysekil till Fiskebäcksvik, inne i fjorden, där ny modern lotsutkik byggdes 58 m över havet.

  • Den nya lotshamnen utrustades med vågbrytare, kontors- och dagrum för lotsar och båtsmän, förråd, verkstäder, mm.

Fyrkaraktärer

Dynabrott, Brandskärsflak och ensfyrarna fick synkroniserade fyrkaraktärer.

  • Från lotsutkiken i Fiskebäcksvik gjordes manövrering per radio av ljusstyrkan för dessa fyrar.
  • De var utrustade med tre olika: normalljus, intensiv och högintensiv.
  • Projekt Brofjorden var det då största i Sjöfartsverkets historia och kostade i dåtidens penningvärde 15 MKr. Se riksdaler.

Därutöver kantas leden av sektorfyrarna Kåvra (Fl WRG 3 s), Tinnholmen, Svensholmen och Tån och ett flertal lysbojar.

Länkar

Ur Blänket 2015:2 Egon knäckte Tån, Göran Winge


Jfr Dynabrott, lysboj, lots, sektor, utsjöfyr, Skagerack, Västerhavet, Kalmarsund, Flintrännan, SMHI, Göteborg.