Germandö

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Germandö, svensk ledfyr och f.d. bemannad fyrplats . Bottenviken. Bemannad 1882-1966

Ligger i den så kallade södra Luleåleden, som även markeras av den obemannade kassunfyren Borussiagrund
Rödkallen karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Germandö. Foto NN
Germandö fyrplats. Foto Esbjörn Hillberg
Germandö fyrplats. Foto Esbjörn Hillberg
Germandö fyrplats 1922
Germandö fyrplats 1892
Germandö fyrplats 1895
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
374 C 5750 N 65 26, O 22 14 (släckt) F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1882 1882 1966 1966 7,3


Förhistoria

Staden Luleå anhöll år 1882 hos Lotsverket om att i inseglingen till staden och på stadens bekostnad få uppföra en fyr på Germandö. Fyren skulle sedan tas över av Lotsverket, vilket bifölls.

Fyren tändes

1882 anlades fyrplatsen. Ett kombinerat fyr- och boningshus i trä. Stensockel med källare. Fyrfönster på vinden på båda gavlarna.

  • Vindsfönstret åt söder ut mot farleden försett med fotogenlampa med veke och 4:e ordningens lins.

1883 anbringades i vindsfönstret åt norr en fotogenlampa med parabolisk spegel för att ge ledning in mot stadens hamn.

1886 fick fyrplatsen en förrådsbod. Hamnen fick en brygga.

1895 flyttades fyrbyggnaden ett tiotal meter på grund av stranderosion.

Lux-ljus

1905 byttes i fyren ut mot farleden fotogenlampa med veke mot Lux-ljus.

Ny fyr

1966 byggdes i betong ett 12 m högt torn försett med dalén-ljus och trumlins av 3:e ordningen. Fyrkaraktär K 3 s WRG.

Avbemanning och personal

1966 Den gamla fyren släcktes.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Germandö

Och sedan

Cirka 1995 drogs fyren in.

Nuvarande optik: (nedmonterad)

Nuvarande karaktär: (släckt)

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, ex. bitr. 5/8-10/5.
Klass Fyrplats klass: III. Kallortsklass: III. Dyrortsgrupp: H.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 4:e ordningen. Fyren placerad å bostadshusets gavel. Fyrplatsen anlagd 1882.
Läge och natur På en stor, c:a 8 km lång och c:a 5 km bred, skogbevuxen ö i Luleå skärgård. Planteringsland.
Bostäder Fm 1 rum och kök. Inga bekvämligheter.
Hamn Ingen hamn, två bryggor, båtslip och båthus.
Kommunikationer Personalens motorbåt. Vanligen 2 resor i månaden till Luleå.
Postanstalt Kallax. Väg dit: c:a 7 dist.-min. i skärgård.
Handelsbod Luleå. Väg dit: c:a 9 dist.-min. i skärgård.
Skola Luleå.
Övrigt 100kr per år för hållande av motorbåt och 50 kr årligen för hämtning av dricksvatten från Luleå eller Kallax by.


Jfr Bottenviken, svenskt fyrväsende, Lux-ljus, dalén-ljus, intermittenshylsa