Lyth

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Lyth, Georg Wilhelm (1835-1918), konstruktör och nautisk instrumentmakare i Stockholm.

För fyrbelysning konstruerade han

  • en anordning för att ge annan fyrkaraktär än fast sken, nämligen en så kallad "intermittenshylsa" för intermittent sken
  • en fyrlampa som kunde lämnas utan tillsyn i 10 dygn
  • tillsammans med von Otter utveckling av klippapparaten för att ge annan fyrkaraktär än fast sken,
  • Firma Lyth har även tillverkat spegelapparater till bland annat Navens fyrplats samt till fyrskepp.
Vätskekompass tillverkad av AB Lyth Sweden, tillv.nr. 40263

SweFlag.jpg Maskaron.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Kompassros ritad.jpg Vantskruv.jpg


1875 påbörjade Lyth ett samarbete med von Otter för att göra dennes mekaniska klippapparat med persienner till att vara tillräckligt tillförlitlig i funktionen

1881 konstruerade han en lampa driven av oljegas

1888 konstruerade han en brännare för fotogen. I denna förkolnade inte veken utan lågan lyste med oförändrad styrka så länge det fanns bränsle.

I slutet av 1800-talet konstruerade han "intermittenshylsan".

  • Denna bestod av en metallhylsa, vilken med hjälp av en hävarm driven av ett urverk med jämna mellanrum sänktes ner runt fyrljuskällan, och på så vis avskärmade denna, för att kort därefter dras upp igen.
  • En intermittent fyrkaraktär alstrades på detta vis.


1892 var fyrapparaten för fyrskepp Nr 10B Fladen under dagtid nedsänkt i däckshuset vid förmasten för att få sin omvårdnad i skydd mot väder och sjö. Lanterninen var uppbyggd runt masten och löpte i ett styrspår i denna, då den hissades eller halades. Lanterninen med fyrapparaten var av Stevensons typ och innehöll 8 fotogenlampor i var sin försilvrade, kardanskt upphängda paraboliska spegel, parvis ordnade i fyra grupper. Speglarna hade 50 cm diameter. Ljusstyrka 1 040 Hefnerljus. Spegelfyrapparaten drevs runt med urverk och lod och alstrade karaktären 4 röda blänkar var 30:e sekund. Lysvidd: 11 M.


1914 fanns det i Sverige cirka 200 ledfyrar försedda med kombinationen Lythska 10 dagars gasoljelampor och Lindbergs rotator.


Jfr fyrkaraktär, von Otter, Lindbergs rotator, oljegas, Stevenson, fyrljusreflektor, lysvidd, kompass