Stora Fjäderägg

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Stora Fjäderägg, svensk ö och f.d. bemannad fyrplats i havsbandet NO om Holmö, Norra Kvarken. Bemannad 1851-1967

Västra Kvarken. På ön Stora Fjäderägg, i havsbandet NO om Holmö. Har varit utrustad med mistsignal, cirkulär radiofyr samt sändare för Decca Navigator. 2008 släcktes fyren.
Holmögadd karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Stora Fjäderägg. Foto Esbjörn Hillberg
Stora Fjäderägg som spegelfyr 1914. Foto Lotsverket
Fyrarna Malören, Stora Fjäderägg och Holmögadd. Ur 1852 års Underrättelser om Fyrar, Känningsbåkar och andra Sjömärken
Stora Fjäderägg fyrplats före 1914. Foto Lotsverket
Stora Fjäderägg fyrplats 1914. Foto Lotsverket
Stora Fjäderägg fyrplats 1914. Foto Lotsverket
Stora Fjäderägg maskinhus 1914. Foto Lotsverket
Stora Fjäderägg tillfällig fyr 1914. Foto Lotsverket
Stora Fjäderägg fyrtorn 1921. Foto Lotsverket
Stora Fjäderägg Husen från öster 1990. Foto G Lindkvist
Stora Fjäderägg Fyren 1990. Foto G Lindkvist
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
078000 C 5856 N 63 49, O 21 00 (släckt) 16,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1851 1851 1967 1967 13,5 34,5


Fyren tändes

1851 anlades fyrplatsen. Tornet av tegel var cirka 6 meter högt, försett med en lanternin av järn inrymmandes paraboliska speglar med var sin rovoljelampa. Alla byggnader inklusive torn ritades av fyringenjör C Sandell.

  • Fyrapparat med 8 stycken paraboliska speglar, vardera med en oljelampa för rovolja. 2 lampor monterade på var sida av en kvadratisk järnställning, omgående, omloppstid 8 minuter, urverk med lod, lodvikt 68 kg.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående spegelfyr med blänk. Lat. N. 63° 48’,6. Long. O. 21° 1’,2.

  • Fyrapparaten: 8 st paraboliska speglar med var sin oljelampa.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 104 fot (31,2 m).
  • Fyrtornet: av sten, ljusgult.
  • Lysvidd: 12 à 14 (distans)minuter.
  • Grundens höjd över vattenytan: 80 fot (24 m).
  • Lysfält: från VNV över N och O till SSV.
  • Tornets höjd från grund: 36 fot (10,8 m).

Fyren är uppförd på norra änden av skäret Stora Fjäderägg, belägen ½ mil NO från Holmön utanför Umeå. Fyrapparaten består av 8 st lampor i paraboliska speglar, fästade vid en fyrsidig horisontell ram eller ställning, 2 på vardera sidan. Omloppstiden är 8 minuter, varunder fyren visar 4 lika starka blänkar av omkring ½ minuts varaktighet med omkring 1 ½ minuts mörka mellantider. Till sjöss skymmes fyren mellan SSV och VNV av de skogbevuxna höjderna på Holmölandet och Ängsön. På omkring 200 fots avstånd från tornet står fyrbetjäningens rödmålade bonings- och uthus. På avstånd till sjöss i sydlig och nordlig riktning synes om dagen boningshuset förr än fyrtornet. På skärets södra strand finns några fiskarstugor och ett litet kapell. Fyren är egentligen anbringad till rättelse för sjöfarten i Östra Kvarken, men tjänar även till ledning i norra delen av Västra Kvarken. Fyrbyggnadsarbetet utfördes åren 1850 och 1851, och fyren tändes första gången sistnämnda år.”

Fotogen

1884 utbyttes rovoljelamporna mot fotogenlampor med veke.

1904 installerades en bifyr i tornets nedre del. Bifyren skulle tillsammans med Bergudden leda fartyg väster om Holmön. Linsfacket av 2:a ordningen hade tagits från den ena av Sandhammarens fyrar.

Högre torn, ny lanternin

1914 påbyggdes tornet till dubbla höjden med betong, försågs med ny lanternin för en 3:e ordningens lins. Troligen försenades dock linsen till 1921 på grund av det första världskriget.

1915 installerades en mistsirén i det året innan nya maskinhuset.

Linsfyr

1921 förlängdes tornet från 6 m till nuvarande 13,5 m höjd med betong. Spegelapparaten utbyttes mot en omgående linsapparat, vilken gav karaktären blixtsken.

1940 utbyttes mistsirénen mot tyfon.

Ny lins

1955 utbyttes planlinsen mot en trumlins.

Radiofyr + Decca

1965 togs bifyren bort.

Avbemanning och personal

1966 automatiserades fyren.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Stora Fjäderägg

Och sedan

1968 var tornet 13,5 m högt och målat vitt. Lins av 4:e ordningen. Elektriskt ljus med dalén-ljus som reserv.

  • Optisk karaktär: Bx(3) WRG 20 s 16,5 M. Lyshöjd: 34,5 m. Ljusstyrka: W 26 000 cd, R 7 000 cd, G 3 600 cd.

Nuvarande optik: 4:e ordningen (500 mm Ø) dioptrisk trumlins 310° med 5+5 inslipade ringar, + öppen 50°. 2x1000W 120V glödlampa (reserv 2x40W 10,3V), elklipp, fotocell. Sjökabel, batterier

2000 Fyrkaraktär: LFl(3) WRG 20s 16M. (2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 10). Lyshöjd: 34,5 m.

2008 släcktes fyren. Fyrkaraktär: släckt

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Klicka på länken: Reportage av Västerbottens Folkblad

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, ex. bitr. 1/10 - 28/2, sem.-vik. halva semestertiden
Klass Fyrplats klass: I. Kallortsklass: II. Enslighetsklass: III. Dyrortsgrupp: B.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 3:e ordningen större. Tyfon, 2 st. 11 hkr. Bolinder-motorer. Grått, 13,5 m. högt fyrtorn av sten. Fyren anlagd år 1851.
Läge och natur Delvis skogbevuxet, 1,5 km långt och 1,3 km brett skär i havsbandet NO Holmön.
Bostäder Fm 3 rum och kök, Fv och Fb vardera 2 rum och kök. Värmeledning i samtliga bostäder. I övrigt inga bekvämligheter.
Hamn Hamnen är skyddad för nordliga vindar. Brygga och vågbrytare skall byggas.
Kommunikationer Personalens båtar till Holmön. Färja Holmön-Ostnäs 12 km, buss Ostnäs-Umeå 34 km.
Postanstalt Holmön. Väg dit: 7 km med båt, vintertid något närmare på isen.
Skola B-skola å Holmön. Realskola i Sävar och läroverk i Umeå. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Ersättning för egna båtar 100 kr per år. Gott och rikligt dricksvatten.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Fortifikationsverket tog över 1972. År 1986 överfördes allt till Naturvårdsverket som hyr ut alla byggnader till Umeå kommun. Fyrmästarbostaden disponeras sedan 1987 av Västerbottens Ornitologiska Förening. Sedan 2001 används övriga fyrvaktarbostäder som STF-vandrarhem, öppet juni- mitten sept. Logi inkl båtresa Holmön-Fjäderägg bokas via Holmöns Båtmuseum 090-55220, info på www.storafjaderagg.se Båtresa med snabbåt (10 min) Olle Nygren 0706-636706.
Ägare Tomas Berglund äger fyren. Naturvårdsverket äger övriga fyrvaktarbostäder.
Kontaktperson Tomas Berglund, tel 070-545 58 28. Info kring holmöarna www.holmon.com
Vägbeskrivning E4 norrut från Umeå, tag av vid Sävar, kör mot Norrfjärden (totalt ca 30 km) sedan Vägverkets färja (0703-464819) till Holmön (ca 5 nm). Fyren finns på en ö ca 6 nm ost Holmö by. Sommartid båtförbindelser Holmön - Stora Fjäderägg (se ovan). Båt förtöjes i båthamnen på sydväst spetsen av Stora Fjäderägg, sedan ca 10 min gångväg till fyren. Besök även båtmuseet i Holmöns hamn 090-55220
Övrigt Fyren tändes första gången 1 sept. 1851, klassificerades som omgående spegelfyr och skenet syntes 3-3½ mil. Tornet var ca 6 m högt (ljusgult tegel) och uppe på den stod en lanternin med sockel (totalhöjd 10,7 m). År 1884 byttes rovoljelamporna mot 8 envekiga fotogenlampor (förbrukning 5 cl/tim och lampa) med oföränderlig bränsleyta, 5.000 hefnerljus. Tornet förlängdes (betong) 1914 till nuvarande höjd, putsades och fick ny lanternin. År 1921 installerades en 3:e ordn.(1000 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och inslipade ringar, roterande i kvicksilver, urverk och lod (vikt 350 kg) samt Luxljus (reserv trevekig fotogenlampa Nivå typ), 55.000 hefnerljus. Nuvarande AGA lins installerades 1966 då fyren elektrifierades.

En bifyr med 2:a ordn. (1400 mm) dioptrisk trumlins (1 fack á 60°) med krans (5 ringar), Barbier Bernard & Turenne (1/5 av Sandhammaren Norra) tvåvekig fotogenlampa och tvåskärms rotator installerades år 1904 i tornets nedre del. Fotogenbehållaren räckte för ca 20 timmars drift. Bifyren som borttogs 1967 visade tillsammans med Bergudden farleden väster om Holmön. Mistklockan ursprungligen installerad 1909 är nu uppsatt vid Holmöns kyrka. 2008 släcktes fyren

Ön är rik på fornminnen (hyddbottnar, gistvallar, labyrinter och kompassrosor). På ön finns ett 7,5 m högt kummel från 1888. Sedan 1984 bedriver Västerbottens Ornitologiska Förening ringmärkning på ön 1/5 - 10/6 och 1/8 - 20/10.

Skydd enligt lag Ön ingår i Holmöarnas naturreservat.

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Västra Kvarken

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Norra Kvarken, svenskt fyrväsende, Lotsverket, tegel, spegelfyr, fyrljusreflektor, mistsignal, Lux-ljus, radiofyr, Decca Navigator, bifyr